30 grudnia 2016

WYDARZENIA, KONKURSY, WYZWANIA

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY POLECA

W Legnicy odbędzie się Międzynarodowa Wystawa Satyrykon.

 

 

Warunki uczestnictwa

 

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2017 to otwarty konkurs, w którym główną rolę odgrywają rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane  w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2016-2017) i zakwalifikowane przez autorów do działów:

dział I – temat: TOLERANCJA

dział II – SATYRA I ŻART
Maksymalny format nadsyłanych prac – A-3 (297 x 420 mm)

 

 

 

Termin


Prace należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Termin składania prac - 6 luty 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON – Legnica 2017
Chojnowska 2, Akademia Rycerska, 59-220 Legnica

 

 

 

Nagrody

 

 

 • GRAND PRIX SATYRYKONU 2017
  szczerozłoty kluczyk oraz 8 000 PLN

 • 2 złote medale
  oraz nagrody poiniężne w wysokości 6 000 PLN

 • 2 srebrne medale
  oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 500 PLN

 • 2 brązowe medale
  oraz nagrody pieniężne w wysokości 5 000 PLN

 • 4 wyróżnienia po 4 000 PLN każde

 •  nagrodę dyrektora Legnickiego Centrum Kultury
  za fotografię w wysokości 4 000 PLN

 •  nagrodę Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4 000 PLN

 

Więcej o warunkach uczestnictwa w konkursie na stronie: http://satyrykon.pl/regulamin/

 

 

 

30 grudnia 2016
Satyrykon 2017

 

© 2016 Kariera Kobiety

SZPILA

Statystyki pokazują ogromne dysproporcje w obecności obu płci w naukach ścisłych. Kobiety zajmują zaledwie ok. 10 proc. najwyższych stanowisk akademickich. W Unii Europejskiej kobiety stanowią tylko 11 proc. najwyższych stopniem naukowców, a w ciągu dwóch minionych dekad liczba kobiet naukowców wzrosła zaledwie o 3 pkt proc. Żeby poprawić te statystyki, potrzebne są granty, programy stypendialne, promowanie kobiecych osiągnięć naukowych, a...

FLESZ RAPORT

30 grudnia 2016

NAJNOWSZE

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY