30 grudnia 2016

WYDARZENIA, KONKURSY, WYZWANIA

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY POLECA

Warunki udziału w konkursie

 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do dnia 10.03.2017 r. Na adres: Expo - Łódź Sp. z o.o. Al. Politechniki 4, 93-590 Łódź, z dopiskiem „Złota Nitka 2017” wypełniony Formularz Zgłoszeniowy w formie papierowej, zdjęcia przynajmniej 3 odszytych sylwetek na nośniku CD/DVD oraz pozostałą część kolekcji (do 10 sylwetek) przedstawioną na rysunkach. Zdjęcia i scany rysunków powinny być przesłane w formacie jpeg i nie mogą przekraczać łącznie 20 mb.

 

Udział w eliminacjach jest płatny. Każda osoba zgłaszająca kolekcję do eliminacji powinna uiścić wpisowe w wysokości 200 PLN. Poświadczenie dokonanej wpłaty uczestnik przesyła wraz ze zgłoszeniem.

 

Nagrody


Jury projektantów przyznaje Złotą Nitkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 złotych.
Jury medialne przyznaje Złotą Nitkę medialną oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 złotych.

 

Więcej o konkursie na stronie: http://zlotanitka.eu/

 

 

 

 

30 grudnia 2016
Złota nitka 2017 - XXIV Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów Ubioru

 

© 2016 Kariera Kobiety

SZPILA

Statystyki pokazują ogromne dysproporcje w obecności obu płci w naukach ścisłych. Kobiety zajmują zaledwie ok. 10 proc. najwyższych stanowisk akademickich. W Unii Europejskiej kobiety stanowią tylko 11 proc. najwyższych stopniem naukowców, a w ciągu dwóch minionych dekad liczba kobiet naukowców wzrosła zaledwie o 3 pkt proc. Żeby poprawić te statystyki, potrzebne są granty, programy stypendialne, promowanie kobiecych osiągnięć naukowych, a...

FLESZ RAPORT

30 grudnia 2016

NAJNOWSZE

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY